Forever Witches Script

Please download to get full document.

View again

of 10
1,303 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
The complete script for Forever Witches, a play by Estrella Alfon. The script was edited by myself, Kevin Yee.
Document Share
Documents Related
Document Tags
Document Transcript
  Jarivir Wctebis (Ioctio fy8 Kivcl Sii) Eb`r`etirs8 @locy`8 eb`rdclg spclstir aj ?> Maurois8 amoir scstir aj @locy`, ?9 D`rclg8 @locy` `lo Maurois– lciei, yaulg gcrm, 07   Humca8 D`rclg–s Uuctar, 6> . Maritt`, yaulg gcrm. 60. Ueili8 @ pravclei, lat taa j`r `w`y jrad ` sapbcstce`tio ecty. @locy` `lo Maurois wari lard`m _-sbcrt `lo  hi`ls. Maurois `etu`mmy amoir, maaks yaulgir tb`l @locy`. _bi tbrii aj tbid (clemuoclg D`rclg) mcvis  pi`eijummy cl tbi sd`mm `lo scdpmi bausi. Aur pm`y apils al `l i`rmy darlclg. _bi mcvclg raad cs scdpmi. @ malg pm`stce fileb cl tbi scoi aj tbi raad, ` oaar ta tbi autscoi warmo cl tbi rcgbt `lo ` eurt`cl tb`t wcmm mi`o ta tbi atbir p`rts aj tbi bausi cl tbi mijt. _biri cs ` e`t smiipclg cl tbi jmaar. Maurois iltirs jrad tbi mijt p`rt aj tbi raad wbcmi @locy` o`leis cl ` tuli aj ` r`oca `t tbi mcvclg raad. Ueili 08 _bi Ori`d Uercpt8 Maurois8 Ga aut. Ga aut e`t. Mi`vi tbi bausi. Ga! (maak `t @locy`) _b`t e`t sdimms aj dy sb`dpaa. Sau usio dy sb`dpaa al bir `g`cl, @l1 @locy`8 Ua sbi e`l `ttr`et tb`t _ad cl tbi lixt bausi. Wi `ri `mm A.D.s. Mit E`t `t mi`st b`vi bir jul. Maurois8 _bil cl tbrii daltbs wi–mm b`vi d`ly dari kcttils ta gcvi `w`y.   @locy`8 @t mi`st tbi e`t cs b`vclg wb`t wi oal–t  (Mauo klaekclg al oaar upst`gi. Mauo `lo clscstilt) Maurois8 Wba cs ct1... Bi–mm fri`k tb`t oaar oawl! Wba cs ct1  (@locy` spcls =o`lei< clta tbi oaar `lo apil ct. Iltir Humca, cl ` s`loa `lo tcgbt trausirs. @s bi eadis cl, @locy` turlio tbi r`oca ajj `lo ajjirs ` si`t.) Maurois8 (_a Humca) Saulg d`l, cs tb`t `l uloirsbcrt1 Humca8 La _cy` Muoy. _bcs cs ` e`pt`cl–s sbcrt. Eaam csl–t    @locy`8 Cs tb`t tbi j`sbcal1 Ct maaks oijclctimy eaam. C–mm fuy ali.   Maurois8 Oal–t yau o`ri wi`r ct cl pufmce, C jarfco yau!  @locy`8 Biri wi `ri `g`cl! _bcs cs wby wi `ri A.D.s, Muoy. Humca8 Dy o`rmclg gcrmjrcilos, b`vclg `l `rgudilt1 La, la, la, la. C wcmm kcmm `lyfaoy wba e`mms yau A.D.s! E`riir gcrms, f`ebimar gcrms, yis. Fut livir tb`t atbir l`di! (W`ct 5 sie.) Wbiri cs D`rclg1 @locy`8 C tbaugbt yau e`di jar us! Ct cs D`rclg `jtir `mm!!! Sau j`ctbmiss `lo jcekmi! C–mm livir t`mk ta yau `g`cl!  Humca8 _cy` @loy, yau `ri `s f`o `s yaur lciei! Almy _cy` Muoy biri cs kclo `lo lcei. (maak `t Muoy) E`l yau timm di wbiri D`rclg cs1 Muoy8 Umiipclg! Ct cs lat yit laal, yau klaw. Ubi cs b`vclg bir fi`uty smiip. Humca8 Fut sbi s`co wi `ri gaclg ta tbi fi`eb tao`y. Wi `ri gaclg ta dy j`tbir–s spiiofa`t. Ubi s`co yau–o prip`ri tbi jaao. _bi sul cs gittclg battir. Ct wcmm furl us cj wi oal–t ga law.  Maurois8 Ub i ocol–t s`y `lytbclg ta us, fut C–mm d`ki sadi s`lowcebis. @locy`, fittir w`ki tb`t gcrm. (Ixcts ta tbi mijt eurt`cl) (D`rclg piips cl, eurt`cl davis. Bir prisilei e`l fi siil fy tbi `uocilei fut lat fy Humca. _bil wbil Humca wilt emasi ta tbi eurt`cl cl tbi mijt, @locy` s`w D`rclg `mri`oy, sa @locy` bamos Humca f`ek. ^riviltclg bcd jrad siiclg D`rclg) @locy` 8 Oal–t ga cl tbiri, yaulg d`l. C–mm ga w`ki D`rclg dysimj. Hust st`y put biri. @ri yau suri sbi s`co yis1 C–d ixectio ta ga ta tbi fi`eb tao`y.  Humca8 Waw, C fit tbcs waumo fi jul. (sdcmclg) @locy`8 Bapijummy. (Gais cl ta tbi eurt`cl mijt) D`rclg8 (iltir) Bimma, Gaao darlclg. Wb`t frclgs yau biri sa i`rmy1 Humca8 Wb`…wb`…WB@_!1 Wi `ri gaclg ta tbi fi`eb tao`y. Sau s`co ta di yistiro`y. (surprcsio, ealj  usi) D`rclg8 Sis, m`st lcgbt C s`co yis. Fut tao`y C s`y la. C `d lat gaclg al `ly pcelce. Humca8 Fut yaur `ults `mri`oy s`co yis. D`rclg8 _bil yau ga wctb tbid! Humca8 Fut wby lat1 Sau s`co yau–ri gaclg ta ti`eb di baw ta swcd, `lo C wcmm ti`eb yau baw ta   ocvi. Wb`t–s tbi d`ttir1 Wb`t oco C oa wralg1 D`rclg8 Latbclg. Fut yau sii C ori`dio… C ori`dio yau wiri p`yclg sa dueb  `ttiltcal ta sadi atbir gcrms, C w`s cl tbi w`tir, orawlclg, `lo yau livir ivil maakio `t di. _sebi! Humca8 Fut tb`t w`s almy ` ori`d! Ct w`sl– t ri`m. D`rclg8 C–o b`vi klaw wbil C ori`d, ct maaks viry ri`m. Sau `ri jmcrtclg wctb tbi atbir gcrms! Sau mit di orawl cl tb`t si`! Humca8 (j`eip`md) L`ku! D`rclg, C e`l–t git avir ct. Hust…hust ` ori`d `lo yau d`ki di jiim sa gucmty `mri`oy.    D`rclg8 (lat maakclg `t bcd, wbcmi BI =Humca< cs st`loclg fy wctb ix`spir`tcal) Ori`ds `ri pridalctcals aj wb`t wcmm b`ppil cl ri`m mcj  i. Ct cs ` w`rlclg. Ua pmi`si ga law. C wal–t eadi wctb yau! (iltirs @locy` `lo Maurois jrad tbi mijt eurt`cl. _biy bid tbi eaupmi cl fitwiil tbid. _bi e`t wi`vis cl) @locy`8 B`s `lytbclg b`ppilio1 @ri yau qu`rrimclg1 Maurois8 @ril–t wi gaclg ta tbi fi`eb tao`y1  D`rclg8 Sau `ri `mm gaclg, fut lat di. C wcmm st`y badi. _b`t si` dcgbt kcmm di. Humca8 (Emutebclg `t tbi twa cl `ults cl `ppi`m) Ubi ori`dio… sbi ori`dio... (sputtirclg) Hust ` ori`d `lo sbi wal–t ga wctb us `lydari! (tbi e`t rul `t tbi scoi aj Humca. Humca gat jrcgbtil `lo tbil studfmis `lo jimm `t tbi graulo) D`rclg8 B`! Gaao jar yau. Sau–ri sueb `  fr`t! Humca8 (st`loclg up) Di1 @ fr`t1 Wimm tbil, cj yau oal–t w`lt ta eadi tbil oal–t!   _cy` Muoy, _cy` @loy, eadi al, mit– s ga `lo ilhay aursimvis . Mit–s mi`vi tbcs stuffarl fr`t `mali biri.  D`rclg8 SAY!!! (Ixcts `t mijt eurt`cl. _bi eurt`cl sb`kclg wctb tbi vcamilei aj bir ixct) Maurois8 C–d `jr`co wi e`l–t hacl yau Humca. Fut yau e`l stcmm t` ki tbi s`lowcebis. Ilhay yaursimj `lo b`vi ` gaao tcdi. (sdcmi) Humca8 (@mdast cl ti`rs) ilhay dysimj1 B`vi ` gaao tcdi1 (^raeiio ta ixct. _bil stappio jar ` siealo `lo stadpio tbi jmaar b`ro =ali bct< `lo tbil praeiios autscoi) Ueili 68 Wcteber`jt (Iltir D`rclg) D`rclg8 Budpb!! Cd`gcli! @locy`8 Saulg m`oy, ixpm`cl yaursimj. _b`t paar guy cs gaclg aut aj bcs wcts! Maurois8 Bi `mdast fraki aur jmaar. C tbaugbt bi waumo f`ffmi `lo f`wm! D`rclg8 C s`co C b`o ` ori`d tb`t C b`o orawl cl aur pcelce, fie`usi bi w`s p`yclg taa dueb `ttiltcal ta sadi atbir gcrms tb`t bi mit di orawl! Bi ocol–t ivil try ta riseui di!  Maurois8 Sau sct, `lo mcstil, Dcss. (D`rclg scts oawl cl tbi fileb wbcmi tbi e`t scts fiscoi bir fileb) Alei upal ` tcdi, yaur _cy` @loy `lo C wiri mcki yau. Wi oravi dil wcmo, `lo fraki tbicr bi`rts clta twa. Wi `ri b`ro ta git `malg. Wi `ri spacmio `lo prauo. Fut maak `t us law…  @locy`8 Wi w`sti aur eb`rds al tbi oisirt `cr. _biri `ri la dari dil mijt wbad wi usio ta orcvi ta oisp`cr. _biy d`rrcio atbir gcrms, miss pritty tb`l Muoy `lo C. Wi rigrit ct, sa fi e`rijum, oal–t fi ocjjceumt, mist yau fieadi…  Maurois8 Mcki us, slaaty Gumm`s gcrms, wctb tbicr lasis cl tbi `cr, law mijt mcki rasis wcmtclg, oryclg, `lo wctbirclg. D`rclg8 Sau `ri lictbir orcio up lar wctbirclg, lar wcmtbclg, _ct`s. Ua oal–t jrcgbtil di. Fiscois, bi cs lat tbi almy jcsb cl tbi si`! @locy`8 Wi usio ta s`y tb`t taa, aj aur suctars...  Maurois8 Yltcm ali o`y, tbiy fig`l ta s`y ct ta us; wi `ri lat tbi almy jcsb cl tbi si`. @locy`8 @lo wi wiri lat, cloiio, wiri wi1 (fcttir slcekir, m`ugbclg `t birsimj) D`rclg8 Fut tbiri `ri atbirs mcki bcd, praf`fmy miss jcekmi. Bi tbclks C oal–t klaw tb`t bi–s eaurtclg Maritt` taa. Cd`gcli, sbi–s amoir tb`l bi cs!  Maurois8 C klaw tb`t gcrm. _bi o`ugbtir aj Jr`lebisk`, tbi gr`loo`ugbtir aj Amydpc`. Ubi b`s ` scstir l`dio Dyrl`. Fut tbcs Maritt` cs sa wcmo, ` eadpmiti riecprae`m aj bir scstir. @locy`8 E`l sbi fi prittcir tb`l aur D`rclg1 E`l sbi o`lei tbi _`bctc`l1 E`l sbi sclg1 Maurois8 Ubi oaisl–t o`lei tbi _`bctc`l lar sclg. Fut tbiy s`y sbi o`leis tbi f`mmraad o`leis. Ubi orcvis bir e`r d`o mcki pursuclg ` rimuet`lt s`clt. Ubi–s eadpitctcal cloiio!  D`rclg8 Wby oa yau klaw bir, _cy` Muoy1 Maurois8 Oaisl–t sbi b`vi fm`ek bir, `lo frawlcsb iyis1 @lo viry wbcti skcl1 @lo t`mm… `lo wimm orissio1  D`rclg8 Sis, yis! @mm tb`t! Wby oa yau siid ta klaw bir1 C fit yau mcki bir tb`l di. Maurois8 C staao gaodatbir `t bir f`ptcsd. C usio ta klaw bir j`tbir viry wimm. D`rclg8 _cy` Muoy! Sau–ri fmusbclg! (spieum`tclg) W`s bir j`tbir yaur suctar1 Oco yau mavi bcd1 Oco bi w`lt ta d`rry yau1 @locy`8 Bi w`ltio ta d`rry fatb aj us. D`rclg8 Wb`t!1 @locy`8 Sis, bi eaurtio Muoy `lo C. Wi fatb s`co yis ta bcd, bi ivil trcio ta d`rry us! Fut tbil wi jaulo aut tb`t wi wiri e`ugbt cl ali strclg. Wi fatb sip`r`tio jrad bcd. _bil `jtir ` yi`r bi d`rrcio Maritt`–s datbir. Ubi `f`loalio bcd `jtir ` Maritt` turlio ` yi`r amoir `lo sbi wilt f`ek ta bir swiitbi`rt cl tbi st`tis. Maurois8 Wi staao gaodatbir ta Maritt` `jtir bir datbir mijt. Wi mavio bir mcki aurs, wi `mdast `oaptio bir. Fut tbil yau e`di `malg, wi mavio yau dari tb`l `lyali D`rclg. D`rclg8 @lo sa1 @locy`8 @lo sa… wi fatb jimt wi wiril–t tbi almy jcsb cl tbi si`. Wi kcekio bcd `w`y `lo sit aur bi`rts jar atbir jcsbis…   Maurois8 Almy ta jclo aut tbiy wiri `mm gali, wi b`o yau ta pm`y wctb. @lo fijari wi kliw ct… tcdi b`o gali sa qucekmy. @locy`8 @lo tb`t cs tbi stary aj aur fi`utcjum mcvis. D`rclg8 (suooilmy cltilsi) Oa yau mavi di _cy` Muoy, _cy` @loy1 Wcmm yau gcvi di saditbclg dy bi`rt jummy oiscri1 @locy`8 _imm us wb`t yau w`lt1 Cj wi e`l, wi wcmm gcvi ct ta yau. D`rclg8 C w`lt yau ta ti`eb di yaur pawirs! C w`lt ta fi `fmi ta git ivil!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x