VOOR INTENSIEF GEBRUIK

of 41
30 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Heavy Duty VOOR INTENSIEF GEBRUIK GEBRUIKSAANWIJZING MIXERS MIXER INSTRUCTIONS ROBOTS DE CUISINE : MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG - KÜCHENMASCHINE * * Nederlands Inhoudsopgave Belangrijke
Document Share
Document Transcript
Heavy Duty VOOR INTENSIEF GEBRUIK GEBRUIKSAANWIJZING MIXERS MIXER INSTRUCTIONS ROBOTS DE CUISINE : MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG - KÜCHENMASCHINE * * Nederlands Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3 Wat u moet weten over uw mixer Onderdelen van mixer model 5K45SS...4, 5 Onderdelen van mixer model 5K5SS/5KPM5...6, 7 Gebruik van de hulpstukken van...8 Speling tussen garde en kom...8 Onderhoud en reinigen...8 Planetaire mixbeweging...9 Gebruik van de mixer...9 Richtlijnen voor de snelheidsinstelling...9 Tips...10 Mengen en kneden van gistdeeg...10, 11 Eiwit...11 Slagroom...11 Wanneer u service nodig hebt...12 Garantie...12 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Wanneer u de handleiding leest Let dan speciaal op die paragrafen waar de volgende woorden bij staan:! WAARSCHUWING Dit dient ter voorkoming van ongelukken die kunnen leiden tot letsel bij onjuist gebruik van het product. OM BRANDGEVAAR, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF SCHADE TE VOORKOMEN, DIENT U BIJ GEBRUIK VAN DE MIXER ELEMENTAIRE VOORZORGS- MAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN, INCLUSIEF DE HIERONDER GENOEMDE: 1. Lees alle gebruiksaanwijzingen. 2. Dompel, om gevaar van een elektrische schok te voorkomen, de mixer nooit onder in water of in een andere vloeistof. 3. Controleer of de stekker van het apparaat in het te gebruiken stopcontact past. Inachtneming van de juiste aarding en plaatselijke elektrische voorschriften is vereist. 4. Laat kinderen de mixer niet gebruiken of ermee spelen. 5. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. 6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer u de onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt. 7. Zorg dat u bewegende onderdelen niet aanraakt. Houd tijdens de werking van de mixer handen, haar, kleding en ook spatels en ander keukengerei bij de garde vandaan om letsel en/of schade aan de mixer te voorkomen. 8. De mixer niet onbeheerd of vlakbij de rand van het werkoppervlak gebruiken. Bij gebruik voor zware belasting of op hoge snelheid kan de mixer zich op het werkoppervlak verplaatsen. 9. Verwijder, voor het afwassen, de platte garde, de draadgarde of de deeghaak van de mixer. 10. Gebruik het apparaat niet wanneer het elektrische snoer kapot is of wanneer het apparaat is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Laat het apparaat bij het dichtstbijzijnde service station nakijken, repareren of bijstellen. Dit dient ter voorkoming van schade aan het product en/of andere voorwerpen. N.B.: of BELANGRIJK In deze paragrafen staan nuttige tips voor het gebruik van het product.! WAARSCHUWING! OPGELET 11. Gebruikmaking van hulpstukken die niet door zijn aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. 12. Gebruik niet buitenshuis. 13. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen, of in aanraking komen met hete oppervlakken. 14. Wanneer u een model mixer gebruikt met opklapbare kap, moet de kap geheel neergelaten zijn voordat u deze vergrendelt. Controleer voor het gebruik of de kap vergrendeld is door te proberen de kap op te lichten. 15. Gebruik geen verlengsnoer. 16. Wanneer u met de mixer deeg maakt, gebruik dan nooit recepten waarvoor meer dan de volgende hoeveelheden nodig zijn: Model 5K45SS 1,12 kg (8 koppen) bloem of 840 g (6 koppen) volkorenbloem. Model 5K5SS, 5KPM5 en 5KSM5 1,4 kg (10 koppen) bloem of 1120 g (8 koppen) volkorenbloem. 17. Wanneer u met de mixer deeg maakt, laat deze dan niet langer dan 10 minuten continu werken. 18. Wees voorzichtig bij het optillen van de mixer, aangezien deze zwaar is. 19. Gebruik de mixer alleen voor het doel waarvoor hij gemaakt is. 20. ELEKTRISCHE GEGEVENS: Uw mixer werkt op V wisselstroom, Hz. Het vermogensverbruik van de mixer is vermeld op de afwerkrand. Dit vermogensverbruik wordt bepaald door het gebruik van het hulpstuk dat de meeste stroom verbruikt. Andere aanbevolen hulpstukken kunnen belangrijk minder stroom verbruiken. 21. Controleer of de naaf van het hulpstuk goed vastzit (draai de hulpstukknop vast) voordat u de mixer in werking stelt om er geheel zeker van te zijn dat de naaf tijdens het mixen niet in de kom kan vallen. Nederlands BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN R-3 Nederlands Onderdelen van mixer model 5K45SS Hulpstuknaaf Motorkop Hulpstukknop Hendel voor vergrendeling van motorkop (niet afgebeeld) As van garde Platte garde Snelheidsregelaar Roestvrijstalen kom van 4,3 L (4,5 qt) Roestvrijstalen draadgarde Deeghaak R-4 Klemplaat voor kom R-4 Nederlands UIT AAN BEVESTIGEN VAN KOM Controleer of de snelheidsregelaar op OFF (UIT) staat. Trek de motorkap achterover. Plaats de kom op de klemplaat. Draai de kom voorzichtig met de klok mee (zie afbeelding hierboven). Plaats het schenkschild op de kom. VERWIJDEREN VAN DE KOM Zet de snelheidsregelaar op OFF. Trek de motorkop achterover. Draai de kom tegen de klok in. VERGRENDELEN VAN DE MOTORKOP IN GEHEVEN STAND Duw de hendel omhoog naar de stand UNLOCK [ONTGRENDELEN] en houd hem daar. Kantel de motorkop naar achteren. Zet de hendel in de stand LOCK [VERGRENDELEN]. VERGRENDELEN VAN DE MOTORKOP IN BEDRIJFSSTAND Duw de hendel omhoog naar de stand UNLOCK en houd hem daar. Breng de motorkop omlaag totdat deze geheel naar beneden in de bedrijfsstand staat. Zet de hendel in de stand LOCK [VERGRENDELEN]. Controleer de vergrendeling vóór het mixen door te proberen de kop op te lichten. N.B.: De mixer mag alleen worden gebruikt als de hendel in de stand LOCK staat. BEVESTIGEN VAN PLATTE GARDE, DRAADGARDE OF DEEGHAAK Zet de snelheidsregelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact. Breng de motorkop omhoog. Schuif de garde op de as van de garde en duw hem zo ver mogelijk naar boven. Draai de garde naar rechts en hang de garde over de pen op de as. VERWIJDEREN VAN PLATTE GARDE, DRAADGARDE OF DEEGHAAK Zet de snelheidsregelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact. Breng de motorkop omhoog. Duw de garde zo ver mogelijk naar boven en draai hem naar links. Trek de garde van de garde-as af BEDIENEN VAN DE SNELHEIDSREGELAAR De snelheidsregelaar dient altijd in de laagste stand gezet te worden voordat u de machine aanzet en daarna geleidelijk naar de gewenste, hogere stand om het uit de kom spatten van ingrediënten te vermijden. Zie richtlijnen voor de snelheidsinstelling . R-5 Nederlands Onderdelen van mixer model 5K5SS / 5KPM5 Motorkop Hulpstuknaaf Hulpstukknop Snelheidsregelaar Heavy Duty Hendel voor omhoogbrengen van kom (niet afgebeeld) Veerslot en pen voor kom (niet afgebeeld) Paspennen Komsteunen As van garde Roestvrijstalen draadgarde Platte garde Roestvrijstalen kom van 4,8 liter (5 quart) Deeghaak R-6 BEVESTIGEN VAN KOM Controleer of de snelheidsregelaar op OFF [UIT] staat. Zet de hendel voor het omhoogbrengen van de kom in de stand Omlaag. Breng de komsteunen over de paspennen. Duw de achterzijde van de kom naar beneden totdat de pen van de kom in het veerslot springt. Plaats het schenkschild op de kom. Breng de kom omhoog voor u gaat mixen. N.B.: Controleer of de kom en het schenkschild zich op de juiste plaats bevinden (model 5KPM5). VERWIJDEREN VAN DE KOM Zet de hendel voor het omhoogbrengen van de kom in de stand Omlaag. Pak het handvat van de kom en til deze recht omhoog van de paspennen af. Heavy Duty BEVESTIGEN VAN PLATTE GARDE, DRAADGARDE OF DEEGHAAK Zet de snelheidsregelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact. Breng de kom omlaag door de hendel naar beneden te draaien. Schuif de platte garde op de garde-as en duw hem zo ver mogelijk naar boven. Draai de garde naar rechts en hang de garde over de pen op de as. VERWIJDEREN VAN PLATTE GARDE, DRAADGARDE OF DEEGHAAK Zet de snelheidsregelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact. Breng de kom omlaag door de hendel naar beneden te draaien. Duw de garde zo ver mogelijk naar boven en draai hem naar links. Trek de garde van de garde-as af. Nederlands OMHOOGBRENGEN VAN DE KOM Draai de hendel naar achteren en omhoog totdat deze in de vergrendelde verticale stand klikt. De kom moet zich altijd in de hoge, vergrendelde stand bevinden wanneer u aan het mixen bent. OMLAAGBRENGEN VAN DE KOM Draai de hendel terug en naar beneden. BEDIENEN VAN DE SNELHEIDSREGELAAR De snelheidsregelaar dient altijd in de laagste stand gezet te worden voordat u de machine aanzet en daarna geleidelijk naar de gewenste, hogere stand om het uit de kom spatten van ingrediënten te vermijden. Zie richtlijnen voor de snelheidsinstelling . CORRECTIE NA OVERBELASTING (Alleen voor model 5KPM50) Als de mixer overbelast wordt, dan springt de Overload Reset Button eruit en stopt de mixer. Zet de snelheidsregelaar op OFF. Wacht enkele minuten en druk dan de Overload Reset Botton weer in. Zet de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid en ga door met het mixen. R-7 Nederlands Gebruik van de hulpstukken van Zie de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding voor de Hulpstukken van de Staande Mixer voor de snelheidsinstellingen en de gebruikstijden. Platte garde voor normale tot dikke mengsels, zoals bijvoorbeeld voor: cakes koekjes drie-in-de-pan roomglazuur pasteideeg paté suikergoed taartdeeg aardappelpuree Deeghaak voor het mixen en kneden van gistdeeg, zoals bijvoorbeeld voor: brood broodjes koffiebroodjes krentenbollen Speling tussen garde en kom Draadgarde voor mengsels waar lucht in geslagen moet worden, zoals bijvoorbeeld voor: eieren biscuitdeeg eiwitten mayonaise dikke slagroom sommige soorten gekookte glazuur suikergoed Uw mixer is in de fabriek zodanig ingesteld dat de platte garde de bodem van de kom net niet raakt. Als de platte garde echter, om wat voor reden dan ook, de bodem van de kom wel raakt, of zich te ver van de bodem af bevindt, kan de speling als volgt bijgesteld worden: Model 5K45SS: Til de motorkop omhoog. Draai de schroef (A) enigszins naar links om de platte garde omhoog te brengen en naar rechts om hem te laten zakken. Stel de platte garde zodanig in, dat deze de bodem van de kom net niet raakt. A Onderhoud en reinigen van uw mixer Model 5K5SS/5KSM5/5KPM5 Zet de hendel voor het omhoogbrengen van de kom in de stand Omlaag. B Draai de schroef (B) enigszins naar links om de platte garde omhoog te brengen en naar rechts om hem te laten zakken. Stel de platte garde zodanig in, dat deze de bodem van de kom net niet raakt. N.B.: De platte garde mag, bij een juiste instelling, de bodem of de zijkant van de kom niet raken. Als de platte garde of draadgarde zo dichtbij de kom is afgesteld dat deze de bodem raakt, kan de deklaag van de platte garde of het materiaal van de draadgarde slijten. Het leegspatelen van de kom kan soms nodig zijn, ongeacht de instelling van de garde. De mixer dient dan te worden afgezet om schade aan de mixer te voorkomen.! WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKKEN HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR U DE MIXER GAAT SCHOONMAKEN OM MOGELIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. Reinig de mixer met een vochtige doek. NOOIT IN WATER ONDERDOMPELEN. Veeg de garde-as regelmatig schoon en verwijder eventueel opgehoopte resten. Kom, platte garde en deeghaak zijn vaatwasbestendig. De draadgarde en deze basistoebehoren kunt u eveneens afwassen in heet sop, goed afspoelen en vervolgens afdrogen. Smeren van de motor: De lagers worden automatisch gesmeerd en hebben bij normaal gebruik verder geen onderhoud nodig. R-8 Planetaire mixbeweging Tijdens het mixen maakt de platte menghaak ronddraaiende bewegingen in de kom en tegelijkertijd tegengestelde bewegingen om zijn eigen as. De tekening laat zien hoe de menghaak geen plek in de kom overslaat. Gebruik van de mixer Uw mixer werkt sneller en grondiger dan de meeste andere elektrische mixers. Daarom moet de mixingtijd in de meeste recepten worden aangepast om overmixen te voorkomen. Nederlands De kom en garde zijn zodanig ontworpen dat ze grondig mixen zonder dat regelmatig leegspatelen nodig is. Het is meestal voldoende de kom tijdens het mixen één of tweemaal leeg te spatelen. De mixer kan tijdens het gebruik warm worden. Bij een zware belasting en langdurig gebruik kan het voorkomen dat de bovenkant van de machine te warm is om aan te raken. Dat is normaal. Richtlijnen voor de snelheidsinstelling STAND! WAARSCHUWING GEVAAR VOOR PERSOONLIJK LETSEL Om persoonlijk letsel en schade aan de garde te voorkomen, dient u de kom niet leeg te spatelen terwijl de mixer in werking is; zet de mixer af. Mocht de spatel of enig ander keukengerei in de kom vallen, zet de motor dan op OFF [UIT] voordat u dit verwijdert. 1 ROEREN Voor langzaam roeren, mengen, pureren en als beginstand van alles wat u gaat mixen. Voor het toevoegen van bloem en droge ingrediënten aan het beslag, voor het toevoegen van vloeistof aan droge ingrediënten en het mengen van dikke mengsels. 2 LANGZAAM MENGEN Voor langzaam kloppen, pureren, sneller roeren. Voor het kloppen van dik beslag en suikergoed, als beginstand voor het pureren van aardappelen of groenten, voor het mengen van stukjes boter bij bloem, het kloppen van dun, snel opspattend beslag, en het mengen en kneden van gistdeeg. Deze stand wordt ook gebruikt voor de blikopener. 4 MENGEN, KLOPPEN Voor het romig roeren van boter en suiker, en het toevoegen van suiker aan eiwitten voor het maken van schuimgebak. Gemiddelde stand voor cakebeslag. Deze stand wordt gebruikt voor de volgende hulpstukken: voedselmolen, roterende schaaf en rasp, en fruit- en groentenzeef. 6 KLOPPEN, Voor het kloppen en romig roeren, gematigd snel kloppen. Als eindstand ROMIG ROEREN voor het mixen van beslag voor cake, oliebollen en ander beslag. Hoge stand voor cakebeslag. Deze stand wordt gebruikt voor de citruspers. 8 SNEL KLOPPEN, Voor het kloppen van slagroom, eiwitten en gekookte glazuur. SLAAN 10 SNEL SLAAN Voor het zeer snel kloppen van kleine hoeveelheden slagroom en eiwit. Deze stand wordt gebruikt voor de hulpstukken pastamaker en graanmolen. N.B.: De snelheidsregelaar kan tussen de bovengenoemde standen gezet worden als een fijnere instelling nodig is. R-9 Nederlands Tips Aanpassen van uw recept aan de mixer De aanwijzingen in dit boekje kunnen worden gebruikt om uw favoriete recepten aan te passen voor gebruik met uw mixer. Voor het bepalen van de juiste werkwijze bij het mixen moet u zelf ervaring opdoen. Houd het beslag of deeg in de gaten en meng niet langer dan totdat het er glad en romig uitziet. Raadpleeg de richtlijnen voor de snelheidsinstelling om u te helpen bij het bepalen van de juiste mixerstand. Toevoegen van ingrediënten De normale werkwijze voor het mengen van beslag, vooral voor cakes en koekjes, is het toevoegen van: 1/3 droge ingrediënten 1/2 vloeistof 1/3 droge ingrediënten 1/2 vloeistof 1/3 droge ingrediënten. Gebruik de roerstand tot de ingrediënten goed gemengd zijn. Voer daarna de snelheid geleidelijk op tot de gewenste snelheid. Het toevoegen van de ingrediënten dient zo dicht mogelijk tegen de zijkant van de kom aan te gebeuren, en niet rechtstreeks in de ronddraaiende garde. Het schenkschild kan worden gebruikt om het toevoegen van ingrediënten makkelijker te maken. Mengen en kneden van gistdeeg N.B.: Als de ingrediënten op de bodem van de kom niet geheel zijn gemengd, hangt de garde niet ver genoeg in de kom. Zie Speling tussen garde en kom. Cakemix Wanneer u kant-en-klare cakemix gebruikt, dient u stand 4 te gebruiken voor de gemiddelde snelheid en stand 6 voor de hoge snelheid. Om het beste resultaat te krijgen dient u zich te houden aan de aanwijzingen op de verpakking. Toevoegen van noten, rozijnen of gekonfijte vruchtjes Vaste bestanddelen dienen pas op het laatste moment op roersnelheid toegevoegd te worden. Het beslag dient zo dik te zijn dat de vruchtjes of noten niet naar de bodem zakken tijdens het bakken. Kleverige vruchtjes dienen met bloem te worden bestoven voor een betere verdeling in het beslag. Vloeibaar mengsel Mengsels waarvan de ingrediënten voor een groot deel vloeibaar zijn, dienen op de lagere standen te worden gemengd om spatten te voorkomen. Verhoog de snelheid pas wanneer het mengsel dikker is geworden. 1. Doe alle droge ingrediënten, inclusief de gist, in de kom maar houd 1 à 2 koppen bloem achter. 2. bevestig kom en deeghaak. Vergrendel de kop van de mixer (model 5K45SS) of breng de kom omhoog (model 5K5SS/5KPM5). Zet de mixer op stand 2 en meng gedurende ongeveer 15 seconden of totdat de ingrediënten vermengd zijn. N.B.: Als de vloeibare ingrediënten te snel toegevoegd worden, vormen zij een plasje rond de deeghaak en vertragen het mixen. 3. Ga door met mengen op stand 2 en voeg in ongeveer 30 seconden à 1 minuut geleidelijk de vloeibare ingrediënten toe aan het bloemmengsel. Meng daarna nog 1 minuut. R Ga door met mengen op stand 2 en tik zachtjes de achtergehouden bloem van de zijkant van de kom af, 1/2 kop per keer, zoveel als nodig is. Ga nog ongeveer 2 minuten door met mixen, totdat het deeg aan de haak blijft vastzitten en van de zijkanten van de kom loslaat. Eiwit 5. Wanneer het deeg aan de haak blijft zitten, kneed dan nog ongeveer 2 minuten op stand 2 totdat het deeg glad en elastisch is. 6. Ontgrendel de kop (van model 5K45SS) en breng hem omhoog of laat de kom (van model 5K5SS/5KSM5) zakken en verwijder het deeg van de haak. N.B.: Deze aanwijzingen geven een voorbeeld van het maken van brood met de snelle mixmethode. Wanneer u de conventionele methode volgt, dient u de gist in warm water in een voorverwarmde kom op te lossen. Voeg de overgebleven vloeistof en droge ingrediënten toe - behalve de achtergehouden 1 of 2 koppen bloem. Zet de mixer gedurende ongeveer 1 minuut op stand 2, of totdat de ingrediënten door en door gemengd zijn. Ga daarna verder volgens de stappen 4 tot en met 6. Nederlands Doe eiwitten die op kamertemperatuur zijn in een schone, droge kom. Bevestig de kom en de draadgarde. Om spatten tegen te gaan, dient u geleidelijk de snelheid op te voeren tot de aangegeven stand en daarna door te gaan met kloppen tot het gewenste resultaat is verkregen. Zie schema hieronder. Hoeveelheid Stand 1 eiwit geleidelijk opvoeren naar eiwitten geleidelijk opvoeren naar 8 6 of meer geleidelijk opvoeren naar 6 eiwitten HET KLOPPEN DOORLOOPT DE VOLGENDE STADIA Schuimig: Grote, onregelmatige luchtbellen. Begint vorm te krijgen: Luchtbellen zijn fijn en compact; het product is wit. Slagroom Zachte punten: De toppen van de punten vallen omver wanneer de draadgarde wordt weggetrokken. Bijna stijf: Er vormen zich spitse punten wanneer de draadgarde wordt weggetrokken, maar het eiwit is nog zacht. Stijf maar niet droog: Er vormen zich spitse punten wanneer de draadgarde wordt weggetrokken. De kleur van het eiwit is egaal en het eiwit is glanzend. Stijf en droog: Er vormen zich spitse, stijve punten wanneer de draadgarde wordt weggetrokken. Het eiwit I gespikkeld en dof. Schenk room in een koele kom. Bevestig kom en draadgarde. Om spatten tegen te gaan, dient u de stand geleidelijk op te voeren tot de aangegeven stand en daarna door te gaan met kloppen tot het gewenste resultaat is verkregen. Zie schema hieronder. Hoeveelheid Snelheid 59 ml (1/4 kop) geleidelijk opvoeren naar ml (1/2 kop) geleidelijk opvoeren naar ml (1 kop) geleidelijk opvoeren naar ml (2 koppen) geleidelijk opvoeren naaro 8 HET KLOPPEN DOORLOOPT DE VOLGENDE STADIA Begint dikker te worden: De room is dik en lijkt op custard. Blijft in vorm: De room vormt zachte punten wanneer de draadgarde wordt weggetrokken. Kan met andere ingrediënten samen gemengd worden voor nagerechten en sauzen. Stijf: De room blijft in stijve, spitse punten staan wanneer de draadgarde wordt weggetrokken. Kan gebruikt worden voor afwerking van taarten en nagerechten of voor crèmevullingen. N.B.: Houd de room goed in de gaten tijdens het kloppen; er zitten maar een paar seconden tussen de verschillende stadia. KLOP NIET TE LANG. R-11 Nederlands Wanneer u service nodig heeft Lees a.u.b. het onderstaande voor u uw service station opbelt. 1. De mixer kan warm worden tijdens gebruik. Wanneer de machine meerm
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x