So Tay BH 2013 - Nhan Vien VNG

of 14
226 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến chương trình bảo hiểm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: SỔ TAY BẢO HIỂM INSURANCE HANDBOOK INSURANCE BROKERS Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt nam - Văn phòng chính: P.708, 37 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP.HCM - Chi nhánh : P.415, tòa nhà Corner Stones, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội Phòng bảo hiểm tai nạn & sức khỏe: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Chuyên viên khách hàng. ĐT: (84-8) 3910 0976 – Ext. 175 Email: tuyet.ntn@gras
Document Share
Document Transcript
  INSURANCE HANDBOOK SỔ TAY BẢO HIỂM Combined Personal Accident & Healthcare InsuranceChương Trình Bảo Hiểm Tai Nạn Và Sức Khỏe Nhóm Nhân Viên Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt nam - Văn phòng chính: P.708, 37 Tôn Đức  Thắng, Q. 1, TP.HCM- Chi nhánh : P.415, tòa nhà Corner Stones, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội Phòng bảo hiểm tai nạn & sức khỏe: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Chuyên viên khách hàng.  ĐT: (84-8) 3910 0976 – Ext. 175  Email: tuyet.ntn@grassavoye-vn.comMs. Bùi Thị Hoàng Yến – Giám đốc nghiệp vụ ĐT: (84-8) 3910 0976 – Ext. 123 Email: yen.bth@grassavoye-vn.com Công ty giải quyết bồi thườngCông ty TNHH dịch vụ Nam Á (tên tiếng Anh: South Asia Services company limited (SAS))   Đ C :   tầng 3A, t òa nhà Central Park, 208 Nguyễn Trãi, Q.1, HCM. ĐT: (84 8) 39256780 / (84 8) 39256192/ (84 8) 39256193 Email: tpa-inquiry@southasiaservices.com Công ty Bảo Việt Sài Gòn: ĐC: 233 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM. Ms. Lê Thị Thùy Tâm – Trưởng phòng  ĐT: (84 8) 38251500 – Ext 123  Email:   lethithuytam@baoviet.com.vn Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến chương tr  ình bảo hiểm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: INSURANCE BROKERSINSURANCE BROKERS Sổ tay bảo hiểm này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế hay bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm.   PHẠM VI BẢO HIỂM Hợp ₫ồng này bảo hiểm 24/7, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. CÔNG TY BẢO HIỂM Công ty Bảo Việt Sài Gòn.   ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM - Nhân viên VNG- Người thân ₫ược chuyển quyền: bao gồm bố mẹ, vợ chồng, con cái.- Người thân (nhóm Coreteam, SMT) ₫ược công ty mua bảo hiểm: bao gồm bố mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột. Lưu ý :    Những ₫ối tượng sau không thuộc ₫ối tượng bảo hiểm: Những người bị bệnh tâm thần, phong; những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;  NƠI ĐIỀU TRỊ  Người ₫ược bảo hiểm có thể sử dụng dịch vụ tại tất cả các cơ sở y tế ₫ược cấp giấy phép hoạt ₫ộng hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam (có thể cấp hóa ₫ơn tài chính (hóa ₫ơn VAT) cho dịch vụ của họ) bao gồm: bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám công, tư, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi ₫iều trị nội trú tại bất cứ bệnh viện tư hay 100% vốn nước ngoài, tiền phòng ₫ược giới hạn ở phòng ₫ơn tiêu chuẩn. Mở rộng   : Chi phí khám hoặc ₫iều trị tại phòng mạch bác sĩ tư với các ₫iều kiện sau: - Chi phí khám bệnh: yêu cầu cung cấp biên lai tiền khám bệnh với số tiền theo quy ₫ịnh. - Tiền thuốc sẽ ₫ược thanh toán nếu thuốc ₫ược mua tại nhà thuốc ₫ược cấp phép chứ không phải tại phòng mạch ( bác sĩ tư không ₫ược quyền bán thuốc ). - Toa thuốc trên VND200,000 yêu cầu nhà thuốc cấp hóa ₫ơn VAT. Nếu dưới VND200,000 xuất hóa ₫ơn bán lẻ có ₫óng dấu của nhà thuốc. - Bác sĩ tư ₫ược ₫ịnh nghĩa như sau: Một bác sĩ ₫ược cấp giấy phép hành nghề hợp pháp, ₫ược luật pháp nước sở tại công nhận và bác sĩ ₫ó ₫ang ₫iều trị, hành nghề trong phạm vi giấy phép ₫ược cấp và trong phạm vi chuyên ngành ₫ào tạo của mình, loại trừ những bác sĩ chính là người ₫ược bảo hiểm, hay vợ (chồng) hoặc người thân của Người ₫ược bảo hiểm. Một bác sĩ có thể ₫ược công nhận như là 1 bác sĩ chuyên khoa hay cố vấn y tế. 1THÔNG TIN CHUNG TERRITORIAL LIMIT  This Policy provides the cover for accident / illness and eligible medical expenses incurred in Vietnam .  THE INSURER  Bao Viet Sai Gon  ELIGIBLE INSURED  - VNG’s employee- Dependants recieving healthcare insurance from employees: including parents, parents in law, spouse, children.- Dependants (of Coreteam and SMT) paid by VNG: including parents, parents in law, spouse, children and siblings. Note   : This policy shall not accept to cover for Person who suffers from mental, disorder disease, leprosy, or person who is disabled or are informative internally from 50% upward  AVAILABLE HOSPITALS & CLINICS State-owned and private hospitals or medical centers, joint venture hospitals or 100% foreign-owned hospitals that are legally licensed for operation in Vietnam. However, when the insured is hospitalized at private hospitals or 100% foreign-owned hospitals, room & board is limited to standard room. Extenstion :    Treatment at Private doctor's office is covered with the following conditions:- Consultation charge: the invoice for consultation charge is required and the cost does not exceed the prescribed amount.- Drug cost is reimbursed provided that drugs are bought at drug store that are legally licensed and can provide VAT invoice.- VAT invoice is required for any drug cost from VND 200,000. Invoice under VND 200,000 must have drug store's steal.- Private doctor is defined: Legally licensed medical practitioner recognized by the law of the country where treatment is provided and who, in rendering such Treatment, is practicing within the scope of his licensing and training but excluding a Physician who is the Insured Person himself, or the spouse or legal relative of the Insured Person. A physician may be recognized as a Specialist or a Consultant. GENERAL INFORMATION1 NỘI DUNG  13913152327 1234567 Thông tin chung Quyền lợi bảo hiểm Những ₫iểm loại trừ Qui trình giải quyết bồi thườngDanh sách các chứng từ cần thiết cho việc bồi thường Danh sách bảo lãnh viện phí.Địa chỉ liên hệ.General information Insurance Benefits General ExclusionClaim Settlement procedure. How to file a claim document. Direct Billing Network (for Inpatient and Outpatient)Contact person. GENERAL INFORMATION  241014162327 1234567 12   Không áp dụngTHỜI GIAN CHỜ : THỜI HẠN BẢO HIỂM - Thời hạn của mỗi cá nhân ₫ược bảo hiểm bắt ₫ầu từ ngày thể hiện trên thẻ bảo hiểm và kết thúc khi nhân viên nghỉ việc. - Thời hạn chung của hợp ₫ồng bảo hiểm này ₫ược thể hiện ở trang bìa và quyền lợi bảo hiểm/năm là tính theo năm của hợp ₫ồng này.  THẺ BẢO HIỂM Được cấp 1 lần trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm. Thẻ sẽ không in lại sau mỗi năm tái tục . Lưu ý   : Trong trường hợp Mất thẻ: thông báo với Phòng nhân sự ₫ể ₫ược cấp lại.  WAITING PERIOD : Non- applicable.  PERIOD OF COVER - The period of cover of each insured member is stated on insurance card until further notice by HR department.- The period of cover of this Policy is mentioned on the Cover page. VIETNAM CARE INSURANCE CARD  The Vietnam Care insurance card is issued once during the whole policy year. Note   : In case Insured lose their Vietnam Care insurance card: Notice HR Department for reissuance. 34QUYỀN LỢI BẢO HIỂM2INSURANCE BENEFITS2 CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM   Tỷ giá quy ₫ổi: 1 USD = 20.880 VND cố ₫ịnh trong suốt thời gian bảo hiểm   Quyền lợi cơ bảnA. Tử vong & Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn - Tử vong hay thương tật vĩnh viễn toàn phần: bồi thường 100% số tiền ₫ược bảo hiểm.- Thương tật vĩnh viễn một phần: bồi thường theo tỷ lệ thương tật. B. Tử vong & Thương tật vĩnh viễn do Bệnh / Thai sản - Tử vong hay thương tật vĩnh viễn toàn phần: bồi thường 100% số tiền ₫ược bảo hiểm.- Thương tật vĩnh viễn một phần: bồi thường theo tỷ lệ thương tật. C. Chi phí y tế do tai nạn (Nội và ngoại trú):  Chi phí cấp cứu, chi phí phẫu thuật, chi phí nhập viện, chi phí thuốc men không vượt quá số tiền ₫ược bảo hiểm. D. Chi phí nằm viện, phẫu thuật do Bệnh / Thai sản và Tai nạn - Chi phí ₫iều trị trong khi nằm viện và/hay phẫu thuật, cấp cứu, thuốc men, xét nghiệm… trong phạm vi số tiền tối ₫a ₫ược bảo hiểm.- Chi phí chăm sóc thai sản: gồm chi phí sinh, sảy thai, nạo thai vì lý do y tế hay bất cứ biến chứng nào trong quá trình mang thai khi sinh thường hay sinh khó. Không bao gồm  chi phí phẫu thuật theo yêu cầu, phòng sinh gia ₫ình, sinh không ₫au, sinh hẹn giờ, may thẩm mỹ, bác sĩ chỉ ₫ịnh, chi phí huỷ ₫ồ vải trường hợp Người ₫ược bảo hiểm (NĐBH) bị bệnh về gan, chi phí em bé như tầm soát khiếm thính, sữa, chi phí trị bệnh tật bẩm sinh của em bé...  Quyền lợi mở rộng:   A. Điều trị ngoại trú:  - Các chi phí khám chữa bệnh, chi phí xét nghiệm y khoa, chụp X quang, chi phí thuốc men, vật lý trị liệu, chụp hình cắt lớp, ₫iều trị răng, v.v…dựa theo Hạn mức chi phí do Người Được Bảo Hiểm chọn. INSURANCE BENEFITSCurrency exchange rate: $1 = VND 20.880 fixed for the policy period.  Core Benefits:A. Death, Permanent Disablement following Accident - In case of Death or Total Permanent Disablement: 100% of Sum Insured.- In case of Partial Permanent Disablement: Compensation as per scale of permanent disability. B. Death, Permanent Disablement following Illness - In case of Death or Total Permanent Disablement: 100% of Sum Insured.- In case of Partial Permanent Disablement: Compensation as per scale of permanent disability. C. Medical expenses following accident (Inpatient and Outpatient): Emergency Costs, Surgical and Hospitalization Costs, Medicine, etc: up to the Limit selected by the Insured; D. Hospitalization and Surgical Procedures following Illness, Childbirth & Accident - Up to the Limit selected by the Insured. - Maternity care costs: the cost of childbirth, miscarriage, abortion for medical reasons or any other complications during pregnancy, childbirth or caesarean section. Additional Benefits:A. Outpatient Treatment : - Consultation charges, laboratory tests, X-rays, medical aids, radiotherapy, heat therapy, phototherapy, medicine, etc: up to limit selected by the Insured.  PHỤ LỤC VỀ CÁC NHÓM QUYỀN LỢI BẢO HIỂMAPPENDIXBẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂMINSURANCE BENEFIT SCHEDULEPHẦN 1: BẢO HIỂM TAI NẠN Package 1: Personal Accident + Heathcare Insurance (SMT)Package 2: Personal Accident + Heathcare Insurance (Coreteam)Package 3: Personal Accident + Heathcare Insurance (Clicker Non sales)Package 4: Personal Accident + Heathcare Insurance (Clicker Saleman)SMT PA only: SMT staff transferred healthcare insurance to their dependants, remaining Personal Accident Insurance only.Salesman PA only: SMT staff transferred healthcare insurance to their dependants, remaining Personal Accident Insurance onlyNon Salesman PA only: SMT staff transferred healthcare insurance to their dependants, remaining Personal Accident Insurance onlyDependant of SMT : personal accident + healthcare insurance paid by VNGDependant of Coreteam : personal accident + healthcare insurance paid by VNGDependant of SMT, Healthcare only: receiving healthcare insurance from SMT staff. Dependant of Coreteam, Healthcare only: receiving healthcare insurance from Coreteam staff.Dependant of Clicker, Healthcare only: receiving healthcare insurance from Clicker staff.Dependant of SMT: receiving healthcare insurance from SMT staff, personal accident insurance paid by SMT staff.Dependant of Coreteam: receiving healthcare insurance from SMT staff, personal accident insurance paid by Coreteam staff.Dependant of Clicker: receiving healthcare insurance from SMT staff, personal accident insurance paid by Clicker staff. Definition       G     r     o     u     p 123456789101112131415 Healthcare  Insurance Accident Insurance  Insurance benefits Group 1Group 2Group 2Group 3Group 1Group 3Group 2Group 4Group 5Group 4Group 5Group 5Group 1Group 2Group 3Group 3Group 1Group 2Group 1Group 2Group 3Group 1Group 2Group 3Gói BH 1 – BH Sức khỏe + BH Tai nạn (SMT)Gói BH 2 – BH Sức khỏe + BH Tai nạn (Coreteam)Gói BH 3 – BH Sức khỏe + BH Tai nạn (Clicker Non-Sales)Gói BH 4 – BH Sức khỏe + BH Tai nạn (Clicker Salesman)Gói BH Tai nạn của thành viên SMT ₫ã chuyển quyền cho người thânGói BH Tai nạn của Salesman ₫ã chuyển quyền cho người thânGói BH Tai nạn của Non Salesman ₫ã chuyển quyền cho người thânGói BH Sức khỏe + BH Tai nạn cho người thân SMT bảo lãnh chi phí bởi VNGGói BH Sức khỏe + BH Tai nạn cho người thân Coreteam bảo lãnh chi phí bởi VNGGói BH Sức khỏe cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên SMTGói BH Sức khỏe cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên CoreteamGói BH Sức khỏe cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên ClickerGói BH Sức khỏe + Tai nạn cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên SMT (mua thêm BH Tai nạn)Gói BH Sức khỏe + Tai nạn cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên Coreteam (mua thêm BH Tai nạn)Gói BH Sức khỏe + Tai nạn cho người thân ₫ược chuyển quyền của thành viên Clicker (mua thêm BH Tai nạn)  Định nghĩa       N      h      ó     m 123456789101112131415 Quyền lợi bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn  Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 1Nhóm 3Nhóm 2Nhóm 4Nhóm 5Nhóm 4Nhóm 5Nhóm 5Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 3Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3 PART 1: PERSONAL ACCIDENT INSURANCE56 BASIC COVERI. DEATH & PERMANENT DISABLEMENT DUE TO ACCIDENTII. MEDICAL EXPENSES FOLLOWING ACCIDENT(Inpatient+Outpatient)III. DAY OFF WORK CASH BENEFIT FOLOWING ACCIDENTIV. DEATH & PERMANENT DISABLEMENT DUE TO ILLNESS 30 thánglương $3,000 06 thánglương$10,00030 thánglương$3,000 06 thánglương$5,00050 thánglương$3,000 06 thánglương$5,000$10,000$3,000Không áp dụng$10,000$10,000$3,000Không áp dụng Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 5 $5,000 QUYỀN LỢI CHÍNHI. TỬ VONG & THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO TAI NẠNII. CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN (Nội và ngoại trú)/nămIII. TRỢ CẤP LƯƠNG DO TAI NẠN (6 tháng)IV. TỬ VONG & THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO BỆNHGroup 1 30 monthly salary$3,000 06 monthlysalary$10,000 Group 2 30 monthly salary$3,000 06 monthlysalary$5,000 Group 3 50 monthly salary$3,000 06 monthlysalary$5,000 Group 4 $10,000$3,000Non Applicable$10,000 Group 5 $10,000$3,000NonApplicable$5,000
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x